Product search

HSE/Cleaning

Carl Roth: Leverer et bredt utvalg av HMS-produkter, rengjørings og vedlikeholds produkter til laboratoriedriften.

·         Engangshansker: Nitril, vinyl, latex, Touch N Tuff, N-DEX.
·         Øvrige typer hansker: Kjemikalieresistente hansker, hansker med kuttbeskyttelse, varme-/kuldebeskyttelseshansker.
·         Laboratoriebekledning: Frakker, bukser, overalls, forkleder, hårnett, sko-overtrekk, engangsbekledning. Spesialbekledninger for farlig arbeid og skadelige omgivelser.
·         Beskyttelsesutstyr: Åndedrettsvern, beskyttelsesbriller/masker, hørselsvern, hjelmer.
·         Sikkerhetsutstyr: Beskyttelsesskjold, strålingsvern, brannvern, førstehjelp, faremerking (ISO 7010), absorbenter og produkter for håndtering av kjemikaliesøl
·         Avfall: Avfallsbeholdere til oppbevaring av kjemikalier, radioaktivt materiale og annet laboratorieavfall.
·         Rengjøring: Rengjøringsutstyr, RBS® vaskemiddel, Neodisher® vaskemiddel.
 
Ta kontakt med oss hvis du ikke finner det du trenger i nettbutikken, eller har spørsmål angående produkter i nettbutikken. Vi vil være behjelpelige med å skaffe den informasjonen du trenger.


No records / Choose subgroup