Product search

Life Science

Carl Roth: Produktsamling som støtter en rekke applikasjoner innen moderne Life Science:

·         Elektroforese: PAGE- ferdige geler/løsninger/reagenser, agarose, amfolytter, Gel-buffer, Gel-loading buffer, Proteinmarkører, DNA-markører, Gel-farging, DNA/RNA-farging, Bloting-reagenser
·         Molekylærbiologi: DNA/RNA-isolering, DNA/RNA-analyse, transfeksjon, cellekulturer, PCR og DNA-syntese
·         Biokjemi: Biologiske buffere, enzymer, proteinisolering, proteinmerking
·         Mikrobiologi: Antibiotika, antimykotika, næringsmedium/tilsetninger, agar, fargestoffer
·         Histologi/mikroskopi: Av-farging (xylene, xylene alternativer), div reagenser, fiksering, Parafiner, innstøpningsforbindelser, monteringsmedium
·         Kromatografi: GC (kolonner, derivatiseringsreagenser, løsemiddel), TLC, PC, IC-standarder, LC (kolonner, løsemiddel), SPE, silicagel, filtrering og ekstraksjon. AAS-standarder, ICP-standarder.
·         Naturstoffer og organiske forbindelser: Phytokjemikalier (Referansemateriell for GC/HPLC/TLC), frie fettsyrer, oljer, fettsyrer, eteriske oljer, karbohydrater, vitaminer, aminosyrer, aminosyrederivater, peptid-syntese, miljøvennlige løsemidler
 
Ta kontakt med oss hvis du ikke finner det du trenger i nettbutikken, eller har spørsmål angående produkter i nettbutikken. Vi vil være behjelpelige med å skaffe den informasjonen du trenger.


No records / Choose subgroup